Dijelovi za teretna vozila, kamione, cisterne

U slučaju kvara vozila na teritoriji Slovenije našim kupcima obezbijedili smo servisnu podršku.

DrvospedPreduzeće Drvošped Trade d.o.o., sa sjedištem u ulici Polje bb, 74400 Derventa, BIH, osnovano je 07.12.2012. god. Osnivači i vlasnici su Siniša Adžić i Boštjan Jelnikar.

 

Podaci o preduzeću:

Rješenje o registraciji, broj: 60-0-Reg-12-000888

Matični broj:11097944

JIB 4403517790003

PDV 403517790003

EORI number: SIBA005005LC04480

20130828_085913 20130828_090233 20130828_085942