Dijelovi za teretna vozila, kamione, cisterne

U slučaju kvara vozila na teritoriji Slovenije našim kupcima obezbijedili smo servisnu podršku.